برپایی همه پرسی برای تعیین روز دولت در جمهوری خودمختار صرب در بوسنی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برپایی همه پرسی برای تعیین روز دولت در جمهوری خودمختار صرب در بوسنی

ساکنان جمهوری خودمختار صرب در بوسنی ( صربسکا) روز یکشنبه در همه پرسی شرکت می کنند تا درباره نگه داشتن یک روز تعطیل عمومی تصمیم گیری کنند.

در همه پرسی امروز تصمیم گرفته خواهد شد که روز نهم ژانویه به عنوان روز دولت برقرار باشد یا خیر. این همه پرسی در حالی برگزار می شود که دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین به تازگی علیه این اقدام حکمی صادر کرده است که بر اساس این حکم تعیین روز نهم ژانویه به عنوان «روز دولت» در جمهوری صرب این کشور غیرقانونی است.

برپایی این همه پرسی می تواند افزایش تنش های قومی در بوسنی و هرزگوین را در پی داشته است. رئیس شورای سه گانه ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین در واکنش گفته است که «اجازه نمی دهیم که با تبعیض با مردم صربسکا برخورد شود و آنها نیز با وجود حاکمیت مستقل باید از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور تبعیت کنند.»

یکی از رهبران سابق ارتش بوسنی و هرزگوین نیز گفت: «این اقدام منطقه خودمختار صرب در بوسنی (صربسکا) و برپایی همه پرسی می تواند این منطقه را با تهدید اقدامات نظامی مواجه کند.»

نهم ژانویه از تعطیلات دینی صربهای ارتدوکس است اما برای مسلمانان بوسنی و کروواتهای کاتولیک که در اقلیت هستند، یادآور اخراجشان از این منطقه است.

ایالات متحده آمریکا و اروپا نیز نگران هستند که این همه پرسی ثبات منطقه را تهدید کند . اما روسیه که حامی صربهاست از برپایی این همه پرسی حمایت می کند.