توافقنامه فراگیر تجاری اتحادیه اروپا با کانادا نهایی شد

توافقنامه فراگیر تجاری اتحادیه اروپا با کانادا نهایی شد
نگارش از Euronews

برغم مخالفت برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توافقنامه های تجارت آزاد این اتحادیه با آمریکا و کانادا، کمیسر اتحادیه اروپا در امور تجاری از نهایی شدن توافقنامه تجاری این اتحادیه با کانادا خبر…

برغم مخالفت برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توافقنامه های تجارت آزاد این اتحادیه با آمریکا و کانادا، کمیسر اتحادیه اروپا در امور تجاری از نهایی شدن توافقنامه تجاری این اتحادیه با کانادا خبر داد.

«سسیلیا مالمستروم»، کمیسر اتحادیه اروپا در امور تجاری در نشست غیررسمی وزیران اقتصاد اتحادیه اروپا در براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی در روز جمعه گفت که موافقتنامه جامع اقتصادی و تجاری (سِتا، CETA) را باید نهایی و انجام شده دانست.

خانم مالمستروم افزود که پروندۀ سِتا دوباره گشوده نخواهد شد افزود اما سعی خواهد شد تا با شفاف سازی و پیش از امضای این توافقنامه در ۲۷ ماه اکتبر به نگرانیهای برخی از کشورهای عضو اتحادیه پاسخ داده شود.

هدف از نهایی شدن پیمان ستا و نیز «پیمان تجارت و سرمایه گذاری ترانس آتلانتیک» (تی تی آی پی، TTIP)، بستن توافقنامه هایی بلندپروازانه بین اتحادیه اروپا و کانادا و آمریکا، تجارت آزاد و تسهیل نقل و انتقال کالا و گشودن بازارهای دو سوی اقیانوس اطلس است.

اتحادیه ها، کشاورزان و حامیان محیط زیست و گروههای فعال، ستا و تی تی آی پی را به زیان کارگران و کارکنان می دانند و می گویند که با اجرای این دو توافقنامه شرکتها و تجارتهای بزرگ دولتهای اروپایی را به چالش می کشند.

توافقنامه جامع تجاری اتحادیه اروپا با آمریکا و کانادا لازم است به تایید هر ۲۷ عضو و پارلمان اتحادیه اروپا برسد.

مطالب مرتبط