مرگ خودخواسته یک بیمار نوجوان در بلژیک

مرگ خودخواسته یک بیمار نوجوان در بلژیک
نگارش از Euronews

برای نخستین بار از زمان قانونی شدن «اوتانازی» برای بیماران خردسال در بلژیک، یک نوجوان ۱۷ ساله که به بیماری درمان ناپذیر مبتلا بود به کمک پزشکان به زندگی خود پایان…

برای نخستین بار از زمان قانونی شدن «اوتانازی» برای بیماران خردسال در بلژیک، یک نوجوان ۱۷ ساله که به بیماری درمان ناپذیر مبتلا بود به کمک پزشکان به زندگی خود پایان داد. بلژیک در سال ۲۰۰۲ اوتانازی یا مرگ خودخواسته بیماران را به عنوان حق شخصی آنان به رسمیت شناخته بود.

ویم دیستلمانس، سخنگوی کمیته نظارت بر اوتانازی می گوید: «خوشبختانه خردسالان زیادی به بیماریهای درمان ناپذیر مبتلا نمی شوند، و برای اوتانازی هم پزشکان همچنان از همان روش قدیمی، یعنی بردن بیمار به کمای مصنوعی و آرامبخشی تسکینی استفاده می کنند.»

ژان ژاک دوگوش، سناتور بلژیکی که کارزاری را در حمایت از اوتانازی هدایت می کند، در دفاع از قانونی شدن مرگ خودخواسته بیماران، و از جمله بیماران خردسال در این کشور می گوید: «واقعیت این است که امکانی که ما ایجاد کردیم به وضعیتی منجر شد که حالا خیلی از بیماران به نوعی آرامش خاطر دارند، چون می دانند که می توانند از این امکان استفاده کنند. البته اجباری به استفاده از این گزینه ندارند اما همین که چنین امکانی وجود داشته باشد تغییر بزرگی در وضعیت بسیاری از آنان ایجاد می کند.»

بلژیک در سال ۲۰۱۴ مرگ خودخواسته برای بیماران زیر سن قانونی را به شرط رضایت والدین شان مجاز اعلام کرده، و در حال حاضر تنها کشور دنیا است که اوتانازی را بدون محدودیت سنی مجاز می شمارد.

مطالب مرتبط