مشعل بازیهای پاراالمپیک ریو روشن شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مشعل بازیهای پاراالمپیک ریو روشن شد

سه هفته پس از پایان بازیهای المپیک تابستانی ریو، مشعل بازیهای پارالمپیک در مجموعۀ ورزشی ماراکانا روشن شد.

اسقف اعظم برزیل که در این مراسم حضور داشت در خصوص برگزاری این بازیها گفت: «امیدواریم که ورزشکاران برزیلی کار فوق العاده ای انجام دهند و و مدالهای زیادی ببرند و اینگونه به مردم این کشور شادی عرضه کنند اما فکر می کنم که همۀ ورزشکارانی که در این بازیها حضور دارند بخاطر غلبه بر شرایط خود باید مدال بگیرند.»

بیش از ۴۳۰۰ ورزشکار از ۱۶۱ کشور جهان در بازیهای پانزدهمین پاراالمپیک تابستانی امسال در ریو شرکت دارند. این بازیها روز هفتم سپتامبر آغاز می شود و تا هجدهم اینماه ادامه خواهد داشت.

در بازیهای امسال شش کشور از جمله کنگو، سومالی و توگو برای نخستین بار در تاریخ پاراالمپیک در این مسابقات حضور خواهند داشت. کمیتۀ برگزار کنندۀ این بازیها یک روز مانده به بازگشایی رسمی پاراالمپیک امسال از بفروش رفتن بیش از یک و نیم بلیط مسابقات خبر داده بود.

روسیه به دلیل استفادۀ ورزشکاران این کشور از داروهای نیروزا از شرکت در پانزدهمین بازیهای پاراالمپیک تابستانی محروم شده است.