NOCOMMENT

ویدیوها. ضرب طبل‌ها و رقص تن‌ها در کارناوال ۲۰۲۴ ریودوژانیروی برزیل

شهر ریودوژانیروی برزیل از ۹ تا ۱۷ فوریه سال جاری ۲۰۲۴ میلادی غرق هیجان و طنین و ضرب طبل‌ها و شاهد رقص شرکنندگان در کارناوال مشهور و محبوب خود، سامبا، می‌شود. ایالت ریودوژانیرو رقص سامبا را به عنوان یک میراث فرهنگی و معنوی به رسمیت شناخته است. پیشینه برگزاری مراسم جشن و پایکوبی در این شهر که بیش از هر شهر دیگر دنیا مدارس رقص سامبا دارد، به سال ۱۷۲۳ میلادی برمی‌گردد.

شهر ریودوژانیروی برزیل از ۹ تا ۱۷ فوریه سال جاری ۲۰۲۴ میلادی غرق هیجان و طنین و ضرب طبل‌ها و شاهد رقص شرکنندگان در کارناوال مشهور و محبوب خود، سامبا، می‌شود. ایالت ریودوژانیرو رقص سامبا را به عنوان یک میراث فرهنگی و معنوی به رسمیت شناخته است. پیشینه برگزاری مراسم جشن و پایکوبی در این شهر که بیش از هر شهر دیگر دنیا مدارس رقص سامبا دارد، به سال ۱۷۲۳ میلادی برمی‌گردد.

تازه‌ترین ویدیو