اروپایی ها هم از فولکس واگن غرامت می خواهند

اروپایی ها هم از فولکس واگن غرامت می خواهند
نگارش از Euronews

شرکت فولکس واگن پس از رسوایی درباره میزان آلایندگی برخی خودروهایش پذیرفت که به مصرف کنندگان آمریکایی غرامت بپردازد.

شرکت فولکس واگن پس از رسوایی درباره میزان آلایندگی برخی خودروهایش پذیرفت که به مصرف کنندگان آمریکایی غرامت بپردازد. حال مصرف کنندگان اروپایی هم می خواهند مانند آمریکایی ها خسارت دریافت کنند.

اورسولا پاشل از سازمان حمایت از مصرف کنندگان اروپایی درباره فرق میان اروپا و آمریکا و مشکلات پیش رو چنین گفت: «در آمریکا سازوکارهایی هست که با اتکا به آنها، مصرف کنندگان می توانند خسارت دریافت کنند؛ ولی در اروپا چنین سازوکارهایی تعریف نشده است. در اروپا راهی برای دریافت خسارت به شکل جمعی وجود ندارد. یعنی مصرف کنندگان نمی توانند برای شکایت از یک شرکتی که تخلف کرده یک گروه تشکیل دهند.»

سازمان حمایت از مصرف کنندگان اروپایی می خواهد که کمیسیون اروپا ساختار لازم را برای انجام شکایت دسته جمعی فراهم کند.

خانم پاشل در این زمینه اظهار داشت: «کمیسیون دوم آقای باروسو برای ایجاد ساختار دریافت خسارت به شکل گروهی تلاشهایی کرد و گفتگوهای زیادی در این زمینه انجام شد. این ساختار دقیقا به درد شرایط امروز می خورد. کمیسیون برای آخرین بار این بخت را دارد تا این ساختار را ایجاد کند.»

کمیسیون اروپا و نمایندگان سازمانهای حمایت کننده از حقوق مصرف کنندگان، روز پنجشنبه دیدار خواهند کرد.

فولکس واگن پذیرفت که یا خودروهایی مصرف کنندگان آمریکایی را بخرد و یا اینکه آنها را تعمیر و به صاحبان شان تا سقف ۱۰ هزار دلار غرامت بپردازد. اروپایی ها هم خواستار دریافت چنین غرامتی هستند.

مطالب مرتبط