ترامپ سیاست های خود در رابطه با مهاجرت در آمریکا را اعلام کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ترامپ سیاست های خود در رابطه با مهاجرت در آمریکا را اعلام کرد

دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواهان سیاست های خود در رابطه با قوانین مهاجرت در آمریکا را اعلام کرد. نامزد جمهوریخواهان می گوید در صورتیکه به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شود ماموران کنترل مهاجران را سه برابر خواهد کرد.

دونالد ترامپ در نطق خود در آریزونا بهنگام اعلام برنامه های مهاجرت خود گفت: «من نیروی ویژه ای را تشکیل خواهم داد که به روی شناسایی و اخراج مجرمان خطرناک، مهاجران غیرقانونی در آمریکا و کسانیکه از دست قانون گریخته اند متمرکز خواهد شد. درست مانند هیلاری کلینتون که از دست عدالت فرار کرده است.»

نامزد جمهوریخواهان که ساعاتی پس از سفر خود به مکزیک و دیدار با رئیس جمهوری این کشور برنامه های خود در مورد مهاجرت در آمریکا را اعلام کرد، تاکید کرده است این نیروی ویژه بر سرعت شناسایی مهاجران جنایتکار بمنطور اخراج هر چه سریع تر آنها خواهد افزود.

دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد راههای ورود مهاجران برخی از کشورها مانند سوریه و لیبی به آمریکا را مسدود خواهد کرد. نامزد جمهوریخواهان در این نطق خود بازگشت مهاجران غیرقانونی به کشورشان و درخواست ورود قانونی به آمریکا را تنها امکان موجود برای این مهاجران دانسته است.

وی که با خانواده های کشته شدگان به دست مهاجران غیرقانونی در آمریکا این سخنان را به زبان می اورد به هواداران خود قول داد در صورتیکه رئیس جمهوری آمریکا بشود هرگز به مهاجران غیرقانونی در این کشور اجازۀ دست یافتن به شهروندی آمریکا را نخواهد داد.