داروی رایگان برای سالمندان لهستانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
داروی رایگان برای سالمندان لهستانی

ازاول سپتامبر، بازنشستگان بالای ۷۵ سال لهستانی می توانند داروی تجویز شده خود را بطور رایگان از داروخانه ها تهیه کنند.

قانون جدید به شهروندان سالخورده اجازه می دهد که بر طبق لیست ارائه شده وزارت بهداشت و سلامت این کشور و با ارائه نسخه، داروی رایگان در اختیار داشته باشند.

این مصوبه، وعده حزب دست راستی قانون وعدالت در زمان انتخابات پارلمانی بود. این حزب موفقیت چشمگیری در این انتخابات کسب کرد.

تصویب این قانون به سالمندانی کمک می کند که استطاعت خرید داروهای تجویز شده توسط پزشک خود را ندارند.