«هرمین» فلوریدا را در هم می کوبد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«هرمین» فلوریدا را در هم می کوبد

طوفان حاره ای «هرمین» با عبور از خلیج مکزیک به گردباد خطرناکی تبدیل شده و رو به سوی ایالت فلوریدای آمریکا دارد. سرعت گردباد ممکن است به ۱۲۰ کیلومتر در ساعت برسد، طوفانی پرقدرت که باران شدید و سیل به همراه خواهد داشت.

ریک اسکات، فرماندار فلوریدا که در ۴۲ شهرستان فلوریدا وضعیت اضطراری اعلام کرده است به ساکنان هشدار داد.

وی گفت:«به یاد داشته باشید. به هنگام طوفان نمی توانیم به نجات شما بشتابیم. با تمام توان به شما در مواجه با طوفان یاری می رسانیم اما این شما هستید که بهنگام وزش طوفان مسئولید. در اولین فرصت امن که بتوانیم امدادگران را به کمک شما می فرستیم، اما اگر همه خود را آماده کنند نیازی به این کار نیز نخواهد بود.»

طوفان هرمین پنجشنبه شب یا اوایل روز جمعه سواحل فلوریدا را در هم خواهد کوبید.

یکی از شهروندانی که در «سدار کی» در و پنجرۀ خانه خود را می پوشاند گفت:«اینجا در سدار کی، جایی که طوفان به زودی آن را در هم خواهد کوبید، پنجره ها را با ورقه های آهن می پوشانیم…اما در عین حال نمی توان از امنیت کامل مطمئن بود، طبیعت کار خود را می کند.»

هرمین خطرناکترین گردبادی است که فلوریدا پس از یازده سال (گردباد ویلما در سال ۲۰۰۵ میلادی) به خود می بیند.