پلی در شیلی شکست و قطار به رودخانه افتاد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلی در شیلی شکست و قطار به رودخانه افتاد

خبر کوتاه
با شکسته شدن پل مخصوص خط آهن در جنوب شیلی، شش واگن قطاری باری در رودخانه تولتن افتاد. این حادثه که روز پنجشنبه در شهر پیتروفکوئن روی داد هیچ تلفات جانی در پی نداشت. آلوده شدن رودخانه توسط مواد شیمیایی درون واگن ها نگرانی عمده است اما وزارت کشور شیلی اطمینان داده است که آب رودخانه آلوده نمی شود و در نتیجه خطری هم متوجه مردم نیست.