پرو؛ راهپیمایی در اعتراض به خشونت علیه زنان

پرو؛ راهپیمایی در اعتراض به خشونت علیه زنان
نگارش از Euronews

نمایشی از خشونت هایی که زنان در زندگی تجربه می کنند و راهپیمایی علیه خشونت علیه زنان روز شنبه در پرو برگزار شد.

نمایشی از خشونت هایی که زنان در زندگی تجربه می کنند و راهپیمایی علیه خشونت علیه زنان روز شنبه در پرو برگزار شد.

بیش از ۵۰ هزار نفر برای محکومیت خشونت علیه زنان و بی تفاوتی سیستم قضایی نسبت به این موضوع به خیابان های لیما پایتخت پرو آمدند. این کشور یکی از بالاترین نرخ های خشونت علیه زنان را داراست و هفت نفر از ده زن در این کشور از انوع خشونت ها و بدرفتاری در زندگی خود رنج می برند.

کارملا یک زن خانه دار که در این راهپیمایی شرکت کرده، می گوید: «ما در اینجا برای یک ایده راهپیمایی می کنیم: سوء رفتار با زنان چه از نظر جسمی و چه روانی را خاتمه دهید. زیرا بعنوان یک مادر می خواهم که بچه های ما آزادانه در خیابان رفت و آمد کنند.»

آدلایدا یکی دیگر از شرکت کنندگان در این راهپیمایی می گوید: «احکام قضایی اخیر برای زنان کشور ما مطلوب نیست و اکنون زمان آنست که زنان بپاخیزند، مردان و زنان باید شبیه کسانی که به اینجا آمده اند، علیه خشونت بپاخیزند. ما باید وضعیت را تغییر دهیم، ما کشوری بزرگ و متحد هستیم اما چرا باید همچنان سومین کشوری باشیم که نرخ بالای خشونت علیه زنان در جهان را داراست؟»

پدرو پابلو کوچینسکی رئیس جمهوری این کشور به اتفاق همسرش در این راهپیمایی شرکت کرد و گفت که آنچه ما در پرو نمی خواهیم خشونت علیه دیگران، بویژه خشونت علیه زنان و کودکان است.

روز شنبه همچنین راهپیماهای مشابهی در اعتراض به خشونت علیه زنان در دیگر کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و برزیل برگزار شد.

مطالب مرتبط