تیم فوتبال مهاجران و پناهجویان در مجارستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تیم فوتبال مهاجران و پناهجویان در مجارستان

مهاجران و پناهجویان در مجارستان، با تشکیل یک تیم فوتبال در بوداپست، در رقابتهای داخلی این کشور شرکت می کنند. هدف از تشکیل این تیم یاری رسانی به مهاجران و پناهجویان برای برقراری ارتباط با بدنه اجتماعی مجارستان، آموختن زبان مجاری در تعامل با سایر بازیکنان، و رفع تبعیض نژادی از آنان اعلام شده است.

یک بازیکنان نیجریه ای می گوید: «بازیکنانی که به تیم ما می پیوندند، حتی اگر زبان مجاری بلد نباشند اغلب آن را یاد می گیرند، چون زبان محاوره ما مجاری است.»

یک بازیکنان کامرونی نیز می گوید: «من در فوریه ۲۰۱۳ به مجارستان آمدم، و از آن موقع در این تیم بازی می کنم. نهایت تلاشم را برای موفقیت تیم می کنم.»

بسیاری از اعضای این تیم، که در اصل در سال ۲۰۰۸ تشکیل شده، مهاجران و پناهجویان آفریقایی، به ویژه از کشورهای نیجریه، کامرون و لیبی اند. با این حال، در سالهای گذشته بازیکنان عراقی، ایرانی و مجارستانی هم به جمع آنان پیوسته اند.