دونده بلغار به دلیل دوپینگ از دور رقابت های ریو بازماند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دونده بلغار به دلیل دوپینگ از دور رقابت های ریو بازماند

خبر کوتاه

نتیجه آزمایش دوپینگ سیلویا دانکووا مثبت اعلام شد و بر این اساس این دونده اهل بلغارستان به طور موقت و تا ادامه تحقیقات از دور رقابت های المپیک محروم ماند. این ورزشکار که ۳۳ سال دارد قرار بود در دوی با مانع سه هزار متر زنان رقابت کند. آزمایش دوپینگ سیلویا دانکووا تنها چند روز پس از ورود وی به ریو دو ژانیرو انجام شده است.