آتش سوزیهای گسترده در جنگلهای پرتغال ادامه دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتش سوزیهای گسترده در جنگلهای پرتغال ادامه دارد

آتش سوزیهای گسترده در پرتغال جان دست کم چهار نفر را گرفته است. کانون این حریقها در جزیره ای در منطقه توریستی مادیرا است. به گفته مقامات پرتغال، صدها نفر از گردشگران و ساکنان جزایر مادیرا از هتلها و خانه های خود به مناطق امن منتقل شده اند.

یک گردشگر اسکاتلندی می گوید: «حس می کردیم که قرار است بلایی نازل شود، چون خانه های خیابان پشتی آتش گرفته بودند و دود غلیظی بلند شده بود. انگار از آسمان خاکستر فرو می ریخت.»

گردشگر دیگری می گوید: «همه زحمت کشیده اند. ما را آورده اند اینجا و برای ما جای خواب و آب و غذا فراهم کرده اند. همه واقعاً کمک کرده اند.»

در همین حال، از صبح چهارشنبه نزدیک به دویست مورد آتش سوزی در نقاط مختلف پرتغال گزارش شده است. بیش از پنج هزار نفر در سراسر کشور در حال تلاش برای مهار این آتش سوزیهای گسترده اند.