محرومیت ورزشکاران روس از بازیهای پارالمپیک ریو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
محرومیت ورزشکاران روس از بازیهای پارالمپیک ریو

کمیته بین المللی پارالمپیک روز یکشنبه با استناد به گزارش مک لارن که از وجود موارد گسترده دوپینگ در میان ورزشکاران روسیه و نیز سازماندهی آن توسط دولت این کشور حکایت دارد، کلیه ورزشکاران روس را از شرکت در بازیهای پارالمپیک امسال محروم کرد.

فیلیپ کراون رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک در جریان یک کنفرانس خبری در ریو با اشاره به اینکه ورزشکاران پارالمپیکی روسیه نیز جزئی از سیستم ناکارآمدی هستند که از دولت این کشور ناشی می شود، گفت: «به اعتقاد من و کلیه اعضای کمیته اجرایی، گزارش مک لارن یکی از تاریک ترین زوایای تاریخ ورزش را به تصویر کشید. آنچه در این گزارش آمده ضربه ای مهلک به همه کسانی است که برای پاکی مبارزه می کنند و در پی رقابتی شرافتمندانه و منصفانه هستند. این گزارش تمامیت و اعتبار ورزش را آنگونه که ما به آن معتقدیم به چالش کشید و همه را متاثر کرد.»

این تصمیم به اتفاق آراء اتخاذ شده و بر اساس قانون، روسیه بیست و یک روز فرصت دارد تا نزد دادگاه داوری ورزش به آن اعتراض کند.

بازیهای پارالمپیک ریو هفتم سپتامبر آغاز خواهد شد.