تصویب قانونی برای کاهش دور ریز مواد غذایی در ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصویب قانونی برای کاهش دور ریز مواد غذایی در ایتالیا

خبر کوتاه

مجلس ایتالیا قانونی با هدف کاهش دور ریز مواد غذایی و اهدای مستقیم این مواد به نیازمندان تصویب کرد.
این قانون همچنین به مشتریان رستوران ها اجازه می دهد تا باقیمانده غذای خود را به خانه ببرند.

دولت ایتالیا تخمین می زند که هزینه سالانه دور ریز مواد غذایی برای اقتصاد این کشور رقمی معادل ۱۲.۵ میلیارد یورو باشد.