احتمال خروج بانک مونته دی پاسکی از شاخص بورسی «استاکس یوروپ ۶۰۰»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
احتمال خروج بانک مونته دی پاسکی از شاخص بورسی «استاکس یوروپ ۶۰۰»

بانک ایتالیایی «مونته دی پاسکی دی سیه نا» در اجرای برنامه سنجش میزان مقاومت نهادهای مالی اروپایی که توسط مقامات بانکی اتحادیه اروپا اجرا شد امتیاز کمی کسب کرد. دلیل این امر حجم بالای طلبهای دارای ریسک این نهاد بوده است. اکنون این احتمال وجود دارد از ماه سپتامبر سال جاری بانک مونته دی پاسکی از شاخص بورسی «استاکس یوروپ ۶۰۰» کنار گذاشته شود.

این بانک ایتالیایی برای رهایی از طلبهای دارای مشکل خود برنامه واگذاری آنها به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو را تدوین کرده است.