کشف یادداشتهای روزانه طراح هولوکاست

کشف یادداشتهای روزانه طراح هولوکاست
نگارش از Euronews

یادداشتهای روزانه یکی از قدرتمندترین افراد آلمان نازی که بتازگی پیدا شده است، جزییات جدیدی از ابعاد جنایتهای نازیها در دوران جنگ جهانی دوم را به نمایش می گذارد.

یادداشتهای روزانه یکی از قدرتمندترین افراد آلمان نازی که بتازگی پیدا شده است، جزییات جدیدی از ابعاد جنایتهای نازیها در دوران جنگ جهانی دوم را به نمایش می گذارد.

مجموعه یادداشتهای هاینریش هیملر بتازگی در آرشیو وزارت دفاع روسیه در نزدیکی مسکو پیدا شده است و روزنامه بیلد آلمان بخشهایی از آن را به طور سریالی منتشر می کند.

این فرمانده اس اس در بخشی از این یادداشتها از روزی نوشته است که فرمان اعدام ده لهستانی را صادر کرد. در بخشی دیگر او از آموزش دادن سگها برای تکه تکه کردن اجساد در آشویتس صحبت کرده است.

از هاینریش هیملر به عنوان طراح اصلی اردوگاه های کار اجباری و مرگ در دوران آلمان نازی نام می برند که به عنوان فرمانده اس اس رابطه نزدیکی با هیتلر داشت.

مطالب مرتبط