دفاع رئیس کمیته بین المللی المپیک از تصمیم برای محرومیت فردی ورزشکاران روس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دفاع رئیس کمیته بین المللی المپیک از تصمیم برای محرومیت فردی ورزشکاران روس

کمیته بین المللی المپیک معتقد است مجازات های اعمال شده بر ضد ورزشکاران المپیکی روسیه که قربانی اتهامات وارده بر سیستم دولتی مبارزه با دوپینگ در این کشور هستند، مقدماتی است.

توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک ضمن دفاع از موضع این سازمان و نیز انتقادهای شفاعی مطرح شده می گوید:

«حال باید در باره مفهومی که این سیستم می تواند برای هر فرد داشته باشد و نیز در خصوص شیوه تنبیه هر ورزشکار به دلیل کوتاهی یا دستکاری های دولتی تصمیم گیری کرد.»

کمیته بین المللی المپیک پس از افشای گزارشی که از دوپینگ سازمان یافته در روسیه با حمایت دولت این کشور حکایت داشت از تصمیم برای محرومیت کلی ورزشکاران روس خود داری کرد.

این کمیته با تعیین مجموعه ای از معیارها از جمله نداشتن سابقه محرومیت به دلیل دوپینگ و انجام آزمایش های کافی در جریان تورنمنت های بین المللی، تصمیم برای تحریم ورزشکاران روسیه را به فدراسیون های بین المللی هر رشته ورزشی واگذار کرد. راهکاری که تاکنون منجر به محرومیت ۲۵۰ ورزشکار روس از میان ۳۸۷ عضو کاروان المپیکی این کشور شده است.

بسیاری از سازمان های مبارزه با دوپینگ، ورزشکاران و نیز مسئولان بلند پایه کمیته بین المللی المپیک با انتقاد شدید به این تصمیم آنرا نشانه نبود جسارت و مدیریت قاطع تلقی کرده و حتی برخی از آنها خواستار استعفای توماس باخ شده اند.