بیش از یک هزار پناهجو از آبهای مدیترانه نجات داده شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیش از یک هزار پناهجو از آبهای مدیترانه نجات داده شدند

گارد ساحلی ایتالیا می گوید روز پنجشنبه اجساد ۱۷ پناهجو از آبهای دریای مدیترانه بیرون کشیده شد. ۱۱۲۸ پناهجوی دیگر از آبهای جنوب سیسل در دریای مدیترانه نجات داده شدند. یک روز پیش از آن نیز ۲۲ پناهجو طعمه این آبها شده بودند.

شمار پناهجویانی که توسط قاچاقچیان و در قایق هایی فاقد ایمنی از سواحلی لیبی دل به دریا می زنند تا خود را به اروپا برسانند در تابستان فزونی گرفته است.

از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۸۴ هزار پناهجو از شمال آفریقا و از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا رسانده اند. این مسیر برای این جویندگان زندگی بهتر در اروپا همچنان پرخطرترین راه محسوب می شود. طی هشت ماه گذشته نزدیک به سه هزار پناهجو جانشان را در این آبها از دست داده اند.