گولن: بعید نیست کودتای ترکیه نمایشی باشد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گولن: بعید نیست کودتای ترکیه نمایشی باشد

فتح الله گولن، مخالف سرسخت دولت ترکیه هرگونه دخالت در کودتای جمعه را رد کرد. در مقابل رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه وی را کسی می داند که نظامیان را هدایت کرده است. آقای گولن در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند و رییس جمهوری ترکیه از واشنگتن خواسته او را مسترد کند.

این احتمال وجود دارد که تمام اینها نمایش از پیش طراحی شده توسط دولت اردوغان باشد.

آقای گولن درباره کودتای روز جمعه می گوید: «دوستانی که حرفهای او را (اردوغان) شنیده اند گفتند که او می خواهد این موضوع را به ما نسبت بدهد و در این دو روز حرف های تلخی زده است. به عنوان قربانی کودتا به مردم ترکیه توصیه می کنم که از هیچ کودتای نظامی حمایت نکنند. من اعتقاد دارم که با کودتا دموکراسی به دست نمی آید، جمهوری حفظ نمی شود و ارتباط ترکیه با جهان میسر نخواهد شد. این احتمال وجود دارد که تمام اینها نمایش از پیش طراحی شده توسط آنها (دولت اردوغان) باشد. ما هنوز همه چیز را نمی دانیم، به همین دلیل من این فرضیه را هم محتمل می دانم.»

همزمان، تعدادی از هواداران دولت ترکیه با تجمع در مقابل محل اقامت آقای گولن خواستار استرداد وی شدند. وزارت خارجه آمریکا در مقابل از ترکیه خواست اگر مدارکی دال بر دخالت اقای گولن در کودتای جمعه شب دارد ارایه کند.