کشف یک باند بردگی کودکان و مردان در جنوب رومانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف یک باند بردگی کودکان و مردان در جنوب رومانی

پلیس ضد مافیای رومانی روز چهارشنبه از کشف یک باند بردگی مردان و کودکان در یک منطقه روستایی در جنوب این کشور خبر داد.

پلیس در جستجوی خانه مظنونان این پرونده سه مرد و دو پسر ۱۰ و ۱۲ ساله را که به زنجیر کشیده شده بودند، یافته است. به گفته مقامات ۴۰ مرد و کودک از جمله افرادی با معلولیت جسمی و روانی و همچنین کسانی که بسیار فقیر بوده اند، ربوده و به زنجیر کشیده شده اند. متهمان آنها را مجبور به بردگی و تکدی گری می کرده اند و در صورت مخالفت، با شلاق و جیره غذایی بسیار اندک تنبیه می شده اند.

پلیس همچنین در خانه مظنونان مقدار زیای پول یافته است.

یک زن مظنون که توسط پلیس دستگیر شده بود به خبرنگاران می گوید که درباره کودکان زنجیر شده چیزی نمی داند و کاملا بی اطلاع است.

به گفته داستان این پرونده حدود ۹۰ مظنون را در بر می گیرد که از اعضای یک «خانواده بزرگ» هستند. تحقیقات نشان می دهدکه برخی از قربانیان از مکان های عمومی از جمله ایستگاههای راه آهن ربوده شده اند.