بازداشت یازده تن به جرم فساد مالی در اکسپوی ۲۰۱۵ میلان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت یازده تن به جرم فساد مالی در اکسپوی ۲۰۱۵ میلان

یازده نفر در ایتالیا، به جرم فساد مالیاتی، پولشویی و جرائم مافیایی در ارتباط با اکسپوی میلان در سال ۲۰۱۵ بازداشت شدند. این یازده تن به شرکتهایی وابسته بودند که برنده قراردادهای تجاریِ اکسپوی ۲۰۱۵ در میلان شده بودند.

فرانچسکو گرکو، دادستان میلان در این باره گفت: «مأموریتِ بسیار مهمی است، چون یکبار دیگر نشان می دهد که بین جرائم سازمان یافته و جرائم مالی پیوند مستقیمی وجود دارد. این شرکتها با فساد مالیاتی، پولهای هنگفتی برای اهداف غیرقانونی شان فراهم کرده اند.»

شرکت «دومینوس اسکارل» که خود مجموعه ایست از شرکتهای متخصص در ساخت غرفه های نمایشگاهی، در کانون تحقیقات درباره فساد مالیِ اکسپوی ۲۰۱۵ میلان قرار دارد.