دادخواست برای تجدید همه پرسی بریتانیا ۳ میلیون بار امضا شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادخواست برای تجدید همه پرسی بریتانیا ۳ میلیون بار امضا شد

نتیجه همه پرسی روز پنجشنبه بریتانیا هنوز در نگاه بسیاری از مخالفان ترک عضویت اتحادیه اروپا قابل تغییر به نظر می رسد.

علاوه بر برپایی تجمع های اعتراضی کوچک، یک دادخواست اینترنتی نیز از پارلمان بریتانیا می خواهد تا این همه پرسی تجدید شود. ریچارد برانسون، میلیاردر انگلیسی نیز یکی از امضاکنندگان این دادخواست است که تاکنون بیش از ۳ میلیون و هشتصدهزار بار امضا شده است.

برخلاف تصور رایج، این دادخواست توسط یکی از هواداران ترک اتحادیه اروپا به نام ویلیام الیور هیلی، حدود یک پیش از برپایی همه پرسی روز ۲۳ ژوئن تهیه شده است. وی پیش بینی کرده بود که با این اقدام می تواند به باقی ماندن در اتحادیه اروپا اعتراض کند.

ماریان کوتلبا، رهبر حزب راست افراطی اسلواکی نیز در این کشور دست به اقدامی مشابه زده است. وی در پیامی ویدئویی می گوید: «من هم از همه شهروندان، کنشگران، اتحادیه های مدنی و غیررسمی و دیگر احزاب می خواهم تا ما را در این نبرد برای آزادی ملت و کشورمان یاری کنند تا بتوانیم امضای کافی را برای درخواست این همه پرسی هرچه زود تر جمع آوری کنیم.»

بر اساس قوانین اسلواکی هر دادخواست جمعی برای برپایی همه پرسی باید از سوی ۳۵۰ هزار شهروند امضا شود. همچنین نتیجه هر همه پرسی تنها درصورتی قانونی است که میزان مشارکت بیش از ۵۰ درصد واجدان شرایط رای دهی باشد.