نظرات شهروندان بریتانیایی در روز همه پرسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نظرات شهروندان بریتانیایی در روز همه پرسی

مردم بریتانیا روز پنجشنبه با شرکت در یک همه پرسی تاریخی درباره ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا تصمیم می گیرند. در آخرین نظرسنجیها قبل از بازشدن حوزه های رای گیری دو گروه رقیب در این همه پرسی به قدری به هم نزدیک بودند که پیش بینی درباره نتیجه همه پرسی را غیرممکن کرده است.

کریستی، که یک وکیل است می گوید: «به نظر من ما وقت کافی برای بررسی همه جوانب این همه پرسی را نداشتیم و فکر نمی کنم که مردم کاملا بر اساس شواهد و مدارک رای بدهند. به نظر من رای ها بیشتر احساسی هستند و این، کار را سخت می کند.»

ویکتوریا که یک معلم است می گوید: «به نظر من ماندن در اتحادیه اروپا منافع زیادی به همراه دارد. به نظر من برای تصمیم گیری با بقیه کشورها درباره مسائل، باید با آنها دور یک میز مشترک بنشینیم.»

الیس می گوید: «به نظر من در اتحادیه اروپا دموکراسی بخوبی حاکم نیست و تصمیمها در سطحی گرفته می شوند که فاصله بسیار زیادی با عموم مردم دارد. به همین دلیل من به خروج از اتحادیه اروپا رای می دهم.»

اگر نتیجه همه پرسی مطابق پیش بینی ها باشد، انتظار می رود که تا صبح روز جمعه مشخص شود که مردم بریتانیا به ماندن در اتحادیه اروپا رای می دهند یا خروج از آن.

حدود ۴۶ و نیم میلیون نفر واجد شرایط شرکت در این همه پرسی هستند.