یورو ۲۰۱۶: سرود خوانی پلیس هواداران ایرلندی را از مسیر تراموا کنار زد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یورو ۲۰۱۶: سرود خوانی پلیس هواداران ایرلندی را از مسیر تراموا کنار زد

در حالی که بیش از ۱۰۰ نفر از هواداران تیم ایرلند یک تونل مسیر تراموا در «بوردو» را برای پناه گرفتن از باران به اشغال خود درآورده بودند، پلیس فرانسه تلاش کرد تا آنها را از مسیرتراموا خارج کند. در این هنگام، هواداران سرودی را سر دادند با مضمون: «به خاطر پلیس فرانسه به پا خیزیم»، و با آن شروع به دست زدن و رقصیدن کردند.

پلیس با برخوردی خوش رویانه سرود خوانی هواداران ایرلندی را تحمل کرد و سرانجام برای کنار زدن آنها از مسیر تراموا، یکی از افسران در بلند گو سرودی را با همان آهنگ ولی با مضمون: «به خاطر پلیس فرانسه به خانه هایتان بروید» سر داد.

در این هنگام هواداران تیم ایرلند از مسیر کنار رفتند و اجازه دادند تا تراموا مسیر خود را ادامه دهد.