اشاره ماریو دراگی به نیاز اقتصاد اروپا به مهاجران

اشاره ماریو دراگی به نیاز اقتصاد اروپا به مهاجران
نگارش از Euronews

ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این قاره به دلیل کمبود تولید و رشد پائین اقتصادی در خطر آسیب اقتصادی پایدار قرار…

ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این قاره به دلیل کمبود تولید و رشد پائین اقتصادی در خطر آسیب اقتصادی پایدار قرار دارد.

رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا گفت: «حتی با اصلاحات تعیین شده ساختاری برای سهم بیشتر مردم در این کار، بیش از این نمی توانیم کاهش جمعیتی که در سن کار است را جبران کنیم.» آقای دراگی در ادامه افزود: «حتی پیش بینی مهاجرت بیشتر هم بعید است که این کاهش طبیعی جمعیت را جبران کند. سیاست عمومی همچنان از طریق پذیرش و ادغام مهاجران می تواند کمک کند که تاثیرات موقت باشد.»

منطقه یورو در سال گذشته میلادی یک و شش دهم درصد رشد اقتصادی داشته است. برآورد می شود که این میزان طی سال های آتی یکسان باقی بماند. این در حالی است که تورم از پیش بینی بانک مرکزی اروپا که حدود ۲درصد بوده، پائین تر است.

مطالب مرتبط