صلیب سرخ: برای دسترسی به گرفتاران فلوجه گذرگاهی امن ایجاد شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
صلیب سرخ: برای دسترسی به گرفتاران فلوجه گذرگاهی امن ایجاد شود

هزاران نفر از شهر فلوجه عراق گریخته اند اما تخمین زده می شود حدود ۵۰ هزار نفر همچنان در این شهر که در کنترل داعش است گرفتارند.

اطراف ما تماما درگیری و جنگ بود. برای آنها مهم نبود، هر جا را که می خواستند، گلوله باران می کردند و جان مردم اهمیتی برایشان نداشت. اجازه نمی دادند که از شهر خارج شویم.

سازمان ملل متحد می گوید گزارشهایی غم انگیز در دست است که از بدرفتاری و اعدام پسران و مردان فراری از شهر فلوجه و پیرامون آن توسط نیروهای امنیتی عراق حکایت دارد.

یکی از عراقی هایی که نبرد فلوجه او را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کرده است می گوید: «اطراف ما تماما درگیری و جنگ بود. برای آنها مهم نبود، هر جا را که می خواستند گلوله باران می کردند و جان مردم اهمیتی برایشان نداشت. اجازه نمی دادند که از شهر خارج شویم.»

از سوی دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ برای رساندن کمکهای بشردوستانه به ساکنان این شهر خواهان ایجاد گذرگاهی امن شده است.

مالک بکلوتی، نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در استان انبار عراق می گوید: «می دانیم که هزاران نفر در مرکز شهر گرفتار شده اند و نمی توانند از شهر خارج شوند. شرایط بشردوستانه و پزشکی و دارویی وخیم تر می شود و این مایه نگرانی ماست.»

فلوجه از حدود دو سال و نیم پیش در کنترل داعش و اکنون در محاصره شبه نظامیانی است که در کنار ارتش عراق در صدد بیرون راندن داعش از آن هستند.