آغاز مباحث رسمی رهبران احزاب بریتانیایی طرفدار و مخالف ترک اتحادیۀ اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آغاز مباحث رسمی رهبران احزاب بریتانیایی طرفدار و مخالف ترک اتحادیۀ اروپا

در حالیکه دو هفته به روز برگزاری همه پرسی در بریتانیا بر سر خروج از اتحادیۀ اروپا باقی مانده، مباحث رهبران احزاب مخالف و موافق با باقی ماندن در این اتحادیه و یا خروج از آن آغاز شده است.

در نخستین پرسش و پاسخ تلویزیونی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و نایجل فاراژ، رهبر حزب استقلال بریتانیا به طور جداگانه از مواضع خود دفاع کردند.

نخست وزیر بریتانیا در این برنامه با هشدار نسبت به ترک اتحادیۀ اروپا گفت: «البته که ما همچنان به این بازار [اتحادیۀ اروپا]محصولاتمان را خواهیم فروخت و در نتیجه با تمامی قوانینی که بروکسل وضع می کند مواجه خواهیم شد اما در این تصمیم گیری ها شرکت نخواهیم داشت. ما شبیه کشوری خواهیم بود که گوشها و صورتش را به یک شیشه چسبانده و تلاش می کند که بفهمد ۲۷ کشور دیگری که آنسوی شیشه نشسته و دارند قوانین را وضع می کنند چه تصمیم هایی می گیرند.»

طبق آخرین نظرسنجی صورت گرفتته ۴۸ درصد از مردم بریتانیا با ماندن در اتحادیۀ اروپا مخالف هستند.

نایجل فاراژ، رهبر حزب استقلال بریتانیا که یکی از طرفداران ترک این اتحادیه است، در جلسۀ پرسش و پاسخی که از تلویزیون آی تی وی پخش می شد، با دفاع از این جدایی گفت: «من فکر می کنم اوضاع در منطقۀ پولی یورو فاجعه بار است. نگاه کنید با یونان یا دیگر کشورهای حوزۀ مدیترانه چه کرده اند. بحران مهاجرت هم مسالۀ دیگری است که نه تنها بین کشورها بلکه در داخل کشورها هم جدایی عمیق ایجاد کرده و موجب آشفتگی سیاسی شده است. اتحادیۀ اروپا پول ندارد اما همزمان دارند صرفه جویی می کنند تا فردای روزی که این اتحادیه را ترک کردیم، تشکیل ارتش اروپایی و افزایش بودجۀ اروپا را اعلام کنند. این طرح ها کار نمی کند و فایده ای ندارد.»

به موجب گزارشی که مرکز تحقیقات پیو منتشر کرده است، ۶۵ درصد از شهروندان بریتانیا خواهان بازگشت لندن به روزهای قدرت و تصمیم گیری هستند و تنها ۶ درصد با دادن قدرت بیشتر به بروکسل موافقند. همه پرسی بر سر بریکسیت یا خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا روز ۲۳ ژوئن برگزار می شود.