برلوسکونی در بیمارستان بستری شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برلوسکونی در بیمارستان بستری شد

خبر کوتاه

سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا روز سه شنبه به دلیل عارضه قلبی در بیمارستانی در میلان بستری شد. وی که در ۷۹ سالگی به سر می برد چهار دوره نخست وزیری ایتالیا را برعهده داشته و یکی از ثروتمندان این کشور است.