بازندگان در همه پرسی سوئیس «جشن پیروزی» گرفتند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازندگان در همه پرسی سوئیس «جشن پیروزی» گرفتند

رای دهندگان سوئیسی در همه پرسی روز یکشنبۀ این کشور طرح «درآمد پایه همگانی» را رد کردند.

۷۶.۹ درصد از رای دهندگان با این طرح مخالفت کردند و ۲۳.۱ درصد نیز موافق آن بودند.

با این وجود به گفته برخی از موافقان، کسب بیش از ۲۰ درصد رای موافق نیز نوعی پیروزی است و زمینه را برای ادامه بحث و گفتگو درباره مزایای این طرح مهیا می کند. به همین دلیل موافقان این طرح در شهر بازل سوئیس این نتیجه را جشن گرفتند.

دانیل هانی، از طرفداران این طرح می گوید: «بیش از ۲۰ درصد یعنی یک پنجم رای دهندگان، این طرح را طرح درستی می دانستند و این یعنی در مسیر درستی قرار داریم و ایده جدیدی راه اندازی شده است.»

دیگری می گوید: «فکر می کنم واکنش به نتیجه این همه پرسی را می توان با نگاه به افراد، در لبخند آنها و در این جشن زیبا دید. این یک هیجان مثبت و نشانگر میل به تغییر برای یک جامعه جدید است.»

اگرچه دولت سوئیس خود از مخالفان این طرح بود اما فعالان چپ با جمع آوری ۱۰۰ هزار امضاء خواهان برگزاری این همه پرسی شدند. دولت سوئیس این طرح را بسیار پر هزینه و برای اقتصاد کشور مضر می دانست.