عملیات نجات پناهجویان در دریای مدیترانه ادامه دارد

عملیات نجات پناهجویان در دریای مدیترانه ادامه دارد
نگارش از Euronews

گارد ساحلی ایتالیا ۳۲۲ پناهجوی دیگر را در آبهای مدیترانه نجات داد.

گارد ساحلی ایتالیا ۳۲۲ پناهجوی دیگر را در آبهای مدیترانه نجات داد. آنها روز دوشنبه توسط کشتی داتیلو به بندر پوتسایو در سیسیل رسیدند. گفته می شود ۱۳۰ تن از این پناهجویان کمتر از ۱۸ سال اند.

عملیات نجات در دریای مدیترانه طی هفته گذشته به طور فشرده دنبال شد. گارد ساحلی ایتالیا در بیش از ۸۰ عملیاتی که طی هفته گذشته انجام داد بیش از ۱۳ هزار پناهجو را نجات داده است.

السیو موریلی، ناخدای کشتی داتلیو متعلق به نیروی دریایی ایتالیا در این باره گفت: «عملیات نجات در دریای مدیترانه طی هفته گذشته به طور فشرده دنبال شد. گارد ساحلی ایتالیا در بیش از ۸۰ عملیاتی که طی هفته گذشته انجام داد بیش از ۱۳ هزار پناهجو را نجات داده است.»

در همین حال طی تنها سه روز در هفته گذشته بر اثر غرق شدن سه قایق حامل پناهجویان، نزدیک به هفتصد پناهجو از جمله کودک جان باختند.

با گرم شدن هوا، پناهجویان بیشتری از کشورهای آفریقایی دل به دریا می زنند تا خود را به اروپا، سرزمین رویاهایشان برسانند اما بسیاری از آنها در این سفر پرمخاطره جان خود را از دست می دهند.

مطالب مرتبط