پناهجویان زندگی در چادرها را به کمپهای دولت یونان ترجیح می دهند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پناهجویان زندگی در چادرها را به کمپهای دولت یونان ترجیح می دهند

پناهجویان مستقر در شهر اووزونی در نزدیکی ایدومنی، شهر مرزی دیگر یونان با جمهوری مقدونیه از رفتن به کمپهای دولتی سر باز می زنند. آنها می گویند ترجیح می دهند در کمپهای خودساخته و چادرها زندگی کنند اما به مکانهای جدید نخواهند رفت.

سخنگوی کمسیریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل نیز با غیراستاندارد خواندن اردوگاهها جدید، از پیگیری این سازمان برای پیدا کردن جایگزین مناسب برای اسکان پناهجویان توسط کمکها مالی اتحادیه اروپا خبر داد.

جهینه علی، یک زن پناهجوی جوان سوری که از رفتن به اردوگاههای دولتی خودداری کرده، می گوید: «اینجا خیلی خوب نیست اما بد هم نیست. ولی فکر کنم کمپهای جدید تسالونیکی و آتن خیلی بد باشند. از اینجا هم بدتر. من همینجا می مانم. ولی تا کی؟ نمی دانم.»

پس از بسته شدن مرز مقدونیه به روی پناهجویان، نزدیک به ۱۴ هزار نفر در مرز یونان با این کشور مانده اند.

پیش از این حدود ۸۴۰۰ نفر پناهجو در شهر ایدومنی مستقر بودند که روز جمعه با تخلیه کمپهای این شهر، به مکانهای دیگری در یونان منتقل شدند.