گلدن استیت با برد اوکلاهما امیدها برای فینال ان بی ای را زنده نگاه داشت

گلدن استیت با برد اوکلاهما امیدها برای فینال ان بی ای را زنده نگاه داشت
نگارش از Euronews

گلدن استیت وریورز پنجمین بازی فینال کنفرانس ۱۱۱ اوکلاهما را مغلوب کنند.

گلدن استیت وریورز پنجمین بازی فینال کنفرانس ۱۱۱ اوکلاهما را مغلوب کنند. اما همچنان یک برد کمتر از اوکلاهما دارند و تاندرز در بازی بعدی میزبان گلدن استیت است. کار یاران کری بسار مشکا. کوین دورانت ۴۰ امتیاز و کری ۳۱ امتیاز برای باشگاههایشان کسب کردند.

مطالب مرتبط