درگیری میان پناهجویان افغان و سودانی در اردوگاه جنگل

درگیری میان پناهجویان افغان و سودانی در اردوگاه جنگل
نگارش از Euronews

در درگیری میان پناهجویان افغان و سودانی در اردوگاه موسوم به جنگل در شهر کاله در شمال فرانسه، ۴۰ نفر زخمی شدند.

در درگیری میان پناهجویان افغان و سودانی در اردوگاه موسوم به جنگل در شهر کاله در شمال فرانسه، ۴۰ نفر زخمی شدند.

دلیل این درگیری که حدود ۳۰۰ پناهجو در آن شرکت داشتند، هنوز مشخص نیست اما به گفته مسئولان شهر، این اتفاق حدود ساعت ۴ روز پنجشنبه از محوطه مرکز ژول فری آغاز و به اردوگاه جنگل کشیده شد.

سیزده نفر از زخمی شدگان به بیمارستان کاله منتقل شده اند که ۳ نفر از آنها دچار جراحات جدی هستند.

دو پلیس گارد ویژه و ۷ نفر از کارکنان مرکز ژول فری از جمله یک زن نیز در میان زخمی شدگان هستند.

این درگیری منجر به آتش گرفتن قسمتهایی از اردوگاه جنگل شد. به گفته رییس اداره آتش نشانی و خدمات اورژانس، ۷۰ آتش نشان، چندین پزشک و پرستار و ۱۱ آمبولانس برای مهار آتش و کمک به زخمی شدگان در محل حضور داشتند.

مطالب مرتبط