نجات بیش از ۵۰۰ پناهجو در سواحل لیبی توسط نیروی دریایی ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نجات بیش از ۵۰۰ پناهجو در سواحل لیبی توسط نیروی دریایی ایتالیا

در جریان واژگون شدن قایق حامل پناهجویان در سواحل لیبی در روز چهارشنبه، نیروی دریای ایتالیا موفق شد جان بیش از ۵۰۰ پناهجو را نجات دهد.
در جریان واژگون شدن این قایق پنج پناهجو جان خود را از دست دادند که اجساد آنها به ساحل منتقل شد.

کشتی های گارد ساحلی ایتالیا در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری حدود ۵۶۰۰ پناهجو را از آبهای دریای مدیترانه نجات داده اند. در دو سال گذشته حدود ۳۲۰ هزار پناهجو به سواحل ایتالیا رسیده اند و حدود ۷ هزار پناهجو جانشان را در این مسیر از دست داده اند.

از سوی دیگر تخلیه اردوگاه پناهجویان ایدومنی یونان در مرز مقدونیه وارد دومین روز خود شده است. مقامات یونان پناهجویان را به اردوگاههای جدید در شمال یونان منتقل می کنند.

با این حال سازمان «نجات کودکان» نسبت به انتقال کودکان پناهجوی به اردوگاه جدید اظهار نگرانی کرده اند و گفته اند که در اردوگاه جدید غذا، آب و سرپناه مناسب وجود ندارد. این سازمان نسبت به شرایط غیر انسانی اردوگاههای جدید هشدار داده اند.

در طول چهار ماه گذشته بین ۹ تا ۱۴ هزار پناهجو در اردوگاه ایدومنی زندگی کرده اند که حدود ۴۰ درصد آنها را کودکان تشکیل می دهند.