اسپاتیفای در سال ۲۰۱۵ متحمل ضرر و زیان شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسپاتیفای در سال ۲۰۱۵ متحمل ضرر و زیان شد

سامانه موسیقی آنلاین اسپاتیفای در سال ۲۰۱۵ به حجم کلی فروشی معادل ۲ میلیارد یورو دست یافته است. این رقم نشان دهنده رشد ۸۰ درصدی فروش این سامانه در بازه زمانی یک ساله است.

برغم این آمار اسپاتیفای در کل سال ۲۰۱۵ متحمل ضر و زیان شده است. میزان ضرر این سامانه ۱۷۳ میلیون یورو گزارش شده است. دلیل این امر سرمایه گذاری های سنگین اسپاتیفای برای گسترش خود و مقابله با رقیبانی چون سامانه موسیقی آنلاین شرکت اپل بوده است.

تعداد کاربران اسپاتیفای به رقم ۸۹ میلیون نفر می رسد.