توقف سرمایه گذاریهای شرکت بیمه «اکسا» در بخش دخانیات

توقف سرمایه گذاریهای شرکت بیمه «اکسا» در بخش دخانیات
نگارش از Soroush Alavi

شرکت بیمه «اکسا» همه سهام خود در بخش دخانیات را به قیمت ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو واگذار کرده است.

شرکت بیمه «اکسا» همه سهام خود در بخش دخانیات را به قیمت ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو واگذار کرده است.

این شرکت فرانسوی همچنین در نظر دارد از سرمایه گذاری و خرید اوراق قرضه کمپانی های صنعت دخانیات خودداری کند.

اکسا که از جمله شرکتهای مطرح در بخش بیمه درمانی است با انتشار بیانیه ای هدف از چنین اقدامی را حمایت از اقدامات دولت در راه مبارزه با مصرف دخانیات اعلام کرده است.

دولتهای فرانسه و بریتانیا برای مبارزه موثرتر علیه مصرف دخانیات قانون تولید سیگار با پاکتهای بدون رنگ و نشانه را به تصویب رسانده اند.

مطالب مرتبط