صفهای طولانی در جایگاه های فروش سوخت در فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
صفهای طولانی در جایگاه های فروش سوخت در فرانسه

اعتراضهای سراسری به تغییر قوانین کار در فرانسه این بار پمپ بنزینها در سراسر کشور را به حالت نیمه تعطیل درآورد. اعتصاب کارکنان پالایشگاه ها، باعث شده است که جایگاه های فروش سوخت خودرو در فرانسه با کمبود سوخت مواجه شوند.

پس از این که دولت فرانسه تصمیم گرفت، اصلاحات جنجالی قانون کار را با وجود اعتراضهای گسترده پیش ببرد، بخشهای مختلف صنعت و اقتصاد این کشور شاهد اعتصابهای سراسری بوده اند.

معترضان، توانستند با تجمع در محل پالایشگاه ها چند پالایشگاه و انبار سوخت را تعطیل کنند. از طرفی کارکنان سه پالایشگاه توتال به توقف کار رای دادند.

روز شنبه از حدود ۲۲۰۰ جایگاه سوخت شرکت نفتی توتال در سراسر فرانسه حدود ۳۰۰ جایگاه سوخت با کمبود بنزین یا گازوئیل مواجه شدند. جایگاه های سوخت شرکتهای نفتی شل و اِنی با مشکل کمبود سوخت مواجه نشده اند.