مرگ یک کوهنورد در بازگشت از اورست

مرگ یک کوهنورد در بازگشت از اورست
نگارش از Euronews

خبر کوتاه به گفته مقامات نپال یک کوهنورد ۳۶ ساله هنگام بازگشت از قله اورست درگذشت.

خبر کوتاه

به گفته مقامات نپال یک کوهنورد ۳۶ ساله هنگام بازگشت از قله اورست درگذشت. علت مرگ کمبود اکسیژن در منطقه موسوم به منطقه مرگ اعلام شده است. فشار هوا در این منطقه یک سوم سطح دریاست و تا کنون دهها نفر در این منطقه جان خود را از دست داده اند.

این کوهنورد عضو یک گروه چهل نفره بود که روز جمعه به قله صعود کرده بودند.

مطالب مرتبط