راننده آمریکایی شرکت «اوبر» به اتهام قتل بازداشت شد

راننده آمریکایی شرکت «اوبر» به اتهام قتل بازداشت شد
نگارش از Euronews

یک راننده ۴۵ ساله شرکت «اوبر» در ایالت میشیگان آمریکا به اتهام قتل بازداشت شد.

یک راننده ۴۵ ساله شرکت «اوبر» در ایالت میشیگان آمریکا به اتهام قتل بازداشت شد. وی متهم است روز شنبه ۶ نفر را کشته است. فرد مظنون روز جمعه در نخستین جلسه دادگاه شرکت کرد. یکی از شاهدان که جان سالم بدر برده بود نیز در جلسه دادگاه حضور داشت.

فرد متهم با نپذیرفتن مسئولیت این قتلها اعلام کرد شرکت «اوبر» مسئول این جنایات است. بنا به اظهارات وی در روز واقعه اپلیکیشن اوبر از طریق تلفن همراهش بر ذهن و جسم او چیره شده است.

شرکت آمریکایی «اوبر» در زمینۀ حمل و نقل شهری از طریق یک اپلیکیشن در بسیاری از کشورهای جهان به مسافران خدمات رسانی می کند.

مطالب مرتبط