نشست سازمان ملل در زمینۀ تغییرات اقلیمی در بن آغاز بکار کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نشست سازمان ملل در زمینۀ تغییرات اقلیمی در بن آغاز بکار کرد

نشست سازمان ملل متحد در زمینۀ آب و هوا و بررسی تغییرات اقلیمی روز دوشنبه با حضور نمایندگان ۱۹۵ کشور و سازمان فعال در این زمینه در شهر بن در آلمان برگزار شد. در این نشست که به فاصلۀ پنج ماه بعد از کنفرانس پاریس برگزار می شود، قرار است راههای اجرای توافقات به دست آمده مورد بررسی قرار بگیرد.

کریستیانا فیگرز، دبیر اجرایی سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی در این نشست با تاکید بر اینکه تهدیدها به خوبی درک شده اند گفت: «اگر می خواهید بدانید چرا فکر می کنم که حالا ما با سرعت پیش می رویم دلیل آن ناشی از درک همین تهدیدها و جدی گرفتن آنهاست. این امر موجب پویایی بیشتری شده و به موازات آن درک بهتر فرصت ها برای مبارزه با گرمایش زمین را نیز در پی داشته است.»

شرکت کنندگان در پایان نخستین روز از این نشست اقدام به درختکاری به طور سمبلیک کردند.

کاهش گازهای گلخانه ای و کاستن دست کم دو درجه از گرمای زمین، مبارزه با خشکسالی، کاهش گازدی اکسید کربن و استفاده از انرژی های سفید به جای سوخت های فسیلی از جمله اهدافی است که در توافق پاریس گنجانده شده است.

روز دوازدهم دسامبر رهبران ۱۷۷ کشور جهان توافق جهانی برای کاهش گازهای گلخانه ای را امضا کردند. آمریکا و چین که از امضا کنندگان این توافق هستند در حال حاضر بیشترین گازهای گلخانه ای را به دلیل استفاده بالای سوخت های فسیلی نظیر گازوییل و ذغال سنگ تولید می کنند.