کمپانی هوندا بدلیل استفاده از ایربگهای تاکاتا ضرر و زیان بالایی داشته است

کمپانی هوندا بدلیل استفاده از ایربگهای تاکاتا ضرر و زیان بالایی داشته است
نگارش از Euronews

سود خالص سالانه شرکت ژاپنی هوندا با افت شدید ۳۲ درصدی به رقم ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو رسیده است. هوندا در این زمان بدلیل استفاده از ایربگهای دارای

سود خالص سالانه شرکت ژاپنی هوندا با افت شدید ۳۲ درصدی به رقم ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو رسیده است.

هوندا در این زمان بدلیل استفاده از ایربگهای دارای نقص فنی شرکت تاکاتا مجبور بوده نسبت به فراخوانی میلیونها خودروی ساخت خود اقدام کند. امری که هزینه های سنگینی را برای این کمپانی درپی داشته است. هوندا برای ۲۰ میلیون دستگاه خودروی ساخت خود با ایربگهای تاکاتا در آینده نزدیک فراخوان خواهد داد. با احتساب این رقم تعداد خودروهای هوندایی که برای آنها فراخوان داده شده به رقم ۵۰ میلیون دستگاه می رسد.

مطالب مرتبط