برای اولین بار یک زن دبیرکل فیفا شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برای اولین بار یک زن دبیرکل فیفا شد

شصت و ششمین کنگره فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا برای اولین بار یک زن را به دبیرکلی برگزید.

خانم فاطمه سامبا دیوف، دیپلمات سنگالی سازمان ملل متحد است و نام او در دنیای ورزش ناشناخته می باشد.

کنگره فیفا همچنین روز جمعه عضویت کوسوو و جبل الطارق را درفدراسیون جهانی فوتبال پذیرفت. به این ترتیب شمار اعضای فیفا به دویست و یازده عضو رسید.