محاکمه دو متهم به مشارکت در نسل کشی رواندا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
محاکمه دو متهم به مشارکت در نسل کشی رواندا

نخستین جلسه دادگاه بررسی اتهام مشارکت دو مقام محلی پیشین رواندا در نسل کشی روز سه شنبه در پاریس برپا شد.

تیتو باراهیرا ۶۴ ساله و اوکتاوین نگنزی ۵۸ ساله متهم به مشارکت در قتل عام حدود ۸۰۰ هزار تن در دوره ای ۱۰۰ روزه هستند.

ریچارد گیسارا، وکیل مدافع خواهان در این دادگاه می گوید: «این دومین بار است که در فرانسه از قوانین بین المللی استفاده می شود. همچنین این دادگاه درباره بخشی از تاریخ و درباره نسل کشی و جنایت علیه بشریت است. بنابر این دو دلیل، این دادگاه بسیار بسیار مهم است.»

حدود ۹۰ شاهد و شش کار شناس طی هشت هفته در این دادگاه حضور می یابند.

بر اساس قانون مصوب ۱۹۹۶ میلادی در فرانسه، امکان محاکمه مظنونان مشارکت در نسل کشی رواندا، در این کشور وجود دارد. همچنین فرانسه در سال ۲۰۱۲ برای تحقیق درباره پرونده مظنونانی به اتهام جنایت علیه بشریت در این کشور زندانی اند هیات ویژه ای را تشکیل داد.

دو متهم این دادگاه پاریس، مشارکت در نسل کشی رواندا را رد کرده اند. این کشتار از آوریل تا ژوئیه سال ۱۹۹۴ میلادی به طول انجامید.