مفقود شدن ۴۰ نفر در چین پس از رانش زمین

مفقود شدن ۴۰ نفر در چین پس از رانش زمین
نگارش از Euronews

خبر کوتاه امدادرسانان در بخش تاینینگ از استان فوجیان در جنوب شرقی چین روز یکشنبه به جستجوی خود برای یافتن کارگرانی که در جریان رانش زمین در این استان

خبر کوتاه

امدادرسانان در بخش تاینینگ از استان فوجیان در جنوب شرقی چین روز یکشنبه به جستجوی خود برای یافتن کارگرانی که در جریان رانش زمین در این استان مفقود شده اند، ادامه دادند.

بنا به گزارشها در جریان رانش زمین که در سحرگاه روز یکشنبه رخ داد، بیش از ۴۰ کارگر یک نیروگاه آبی در منطقه ای کوهستانی از استان فوجیان ناپدید شدند. تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه به وقت محلی امدادرسانان تنها موفق به نجات هشت نفر از کارگران شدند.

به دنبال رانش زمین، مقامات محلی از تعطیلی تمامی مراکز گردشگری و تفریحی بخش تاینینگ در استان فوجیان خبر دادند.

مطالب مرتبط