شرکت بیش از ۲۴۰ هزار نفر در تظاهرات مخالفان دولت لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شرکت بیش از ۲۴۰ هزار نفر در تظاهرات مخالفان دولت لهستان

بیش از ۲۴۰ هزار نفر از مخالفان دولت لهستان روز شنبه در ورشو، پایتخت، خواستار حفظ جایگاه کشورشان در اتحادیه اروپا شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین اعتراض خود را نسبت به سیاستهای دولت محافظه کار این کشور که به گفته آنها موجب به خطر افتادن ارزشهای دموکراتیک در لهستان شده است، اعلام کردند.

این تظاهرات به دعوت کمیته دفاع از دموکراسی برگزار شد و اکثر احزاب مخالف دولت در آن شرکت کردند.

برونیسلاو کوموروفسکی، رئیس جمهوری سابق لهستان نیز در تظاهرات روز شنبه که یکی از بزرگترین تظاهرات برگزار شده در لهستان از زمان سقوط کمونیسم در این کشور بود، حضور داشت.

ژگوژ ستینا، رهبر مخالفان می گوید: «امروز اینجا هستیم تا اعلام کنیم که اجازه تحقق کابوس حکمرانی خودکامه را نخواهیم داد. اجازه تخطی از دموکراسی، حاکمیت قانون و قانون اساسی را نخواهیم داد. ما این امر را نخواهیم پذیرفت.»

همزمان تظاهرات دیگری نیز که فراخوان آن توسط سازمان های مذهبی، گروه های ملی گرا و محافظه کار داده شده بود، برگزار شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات که شهرداری ورشو شمار آنان را ۲۵۰۰ نفر اعلام کرد، مخالفت خود را با عضویت لهستان در اتحادیه اروپا و همچنین آنچه “تحکم بروکسل” می نامیدند، اعلام کردند.