همسر رهبر پیشین آلمان شرقی درگذشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همسر رهبر پیشین آلمان شرقی درگذشت

خبر کوتاه

مارگوت هونکر، همسر اریش هونکر، رهبر پیشین آلمان شرقی روز جمعه در ۸۹ سالگی در شیلی درگذشت. مارگوت هونکر که از بیماری سرطان رنج می برد، در عرض دو دهه گذشته ساکن شیلی بود.

او به مدت ۲۶ سال از جمله طی دوران زمام داری همسرش عهده دار سمت وزارت آموزش و پرورش آلمان شرقی بود.

اریش هونکر در سال ۱۹۹۴ در شیلی در گذشت.