مقامات آلبرتا شدت حریق در این ایالت را بی سابقه خواندند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مقامات آلبرتا شدت حریق در این ایالت را بی سابقه خواندند

گستره آتش در ایالت آلبرتا به حدی رسیده است که مقامات ایالت آلبرتا آنرا بی سابقه خوانده اند.

آتش سوزی گسترده بیش از ۹۰ هزار نفر را بی خانمان کرده اما هنوز کسی در این آتش سوزی قربانی نشده است. آلبرتا بزرگترین ایالت نفتی کانادا است.

مقامات در پی گسترش آتش اعلام وضعیت اضطراری کرده اند.
فرماندار ایالت آلبرتا می گوید: «این آتش تنها به فورت مک موری محدود نمی شود، دامنه و گستره آن بسیار گسترده تر است و شاید یکی از خطرناکترین آتش سوزیهای جنگل است که شهروندان را تهدید می کند. از تمامی ساکنان آلبرتا می خواهیم تا مراقب باشند و از ماجراجویی با آتش بپرهیزند.»

آتش یکشنبه در جنگلهای اطراف فورت مک موری آغاز و به سرعت شدت گرفت.

آتش بیش از ۱۷۰۰ خانه و سازه را در این شهر از بین برده است.

گستره آتش در حدی است که بسیاری از شهروندانی که به مکانهای امن منتقل شده بودند ناگزیر باید به شهرهای دورتر منتقل شوند. بسیاری از شهروندان برای نجات جان خود اسباب و وسایلشان را رها کرده اند تا از کانون آتش فاصله بگیرند.