۱۲۴ متر بدون اکسیژن در عمق دریا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
۱۲۴ متر بدون اکسیژن در عمق دریا

ویلیام تروبریج نیوزیلندی موفق شد رکورد فریدایوینگ، زیر آبی آزاد را که متعلق به خود او بود و دو روز پیش برجای گذاشت یعنی ۱۲۲ متر را بشکند، او ۱۲۴متر بدون اکسیژن به عمق دریا رفت، دایو او ۴ دقیقه و ۲۴ ثانیه بطول انجامید.